مسابقات کتیا و سالیدورک دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

→ بازگشت به مسابقات کتیا و سالیدورک دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)