شرکت مهندسين مشاور مهاب ثامن

توسط جمعي از مهندسين و مديران كارآمد و مجرب استان خراسان رضوي به منظور ارائه خدمات مشاوره مهندسي و نظارت و مطالعات در سال 1378 تشكيل گرديد . با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق اين اعضاء از مهندسيني هستند كه سال‌ها در مسائل فني، عمراني و مديريتي استان خراسان و كشور مشغول به خدمت بوده‌اند،‌ آشنايي كامل به نواقص و مشكلات پروژه‌هاي فني، عمراني و مديريتي دارند.اعضاي شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن با احساس مسئوليتي كه در مقابل مردم و كشور دارند و تجربياتي كه از گذشته بدست آورده‌اند، تلاش مي‌كنند خدمات فني و مهندسي مورد نياز كشور را در زمينه‌هاي مختلف به بهترين وجه ممكن ارائه نمايند.

شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن از ابتداي تاسيس تاكنون علاوه بر نظارت اجراي پروژه‌هاي مختلف در زمينه‌هاي آب، فاضلاب و گاز انجام پروژه‌هاي مطالعاتي در زمينه‌هاي جمع‌آوري آب‌های سطحي، آب‌رسانی روستايي، ‌آب‌رسانی شهري، توزيع آب و طراحي خطوط انتقال و توزيع گاز را نيز بر عهده داشته ‌و دارد.

كادر مديريت شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن بر اين اعتقاد است،داشتن تجربه كافي در زمينه نظارت بر اجراي پروژه‌هاي عمراني باعث افزايش كيفيت در طراحي و مطالعه پروژه‌ها مي‌گردد، زيرا با اشكالات و نواقص طرح‌هايي كه قبلاً طراحي شده و نظارت بر اجراي آن‌ها، به عهده اين شركت بوده است آشنايي كامل داشته و بنابراين با نگاهي به آينده سعي در گسترش ارائه خدمات مشاوره در زمينه‌هاي مطالعاتي و نظارتي دارد.

هدف شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن ارائه خدمات تخصصي با کيفيت و جامع، در پاسخ به نيازهاي جامعه است. با ايجاد يک محيط تخصصي و پايدار ضمن دستيابي به بازده منصفانه براي سرمايه‌گذاري خود، به طور کامل نيازهاي کارفرمايان را برآورده خواهد ساخت.
شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن با بهره گيري از توان علمي، فني، اجرايي و مشورتي بيش از 180 نفر از مهندسين با سابقه و كاركنان اداري، پروژه‌هاي مختلف مطالعاتي و نظارتي محوله را به خوبی انجام داده است و آمادگي انجام پروژه‌هاي مطالعاتي و نظارتي جديد در زمينه‌هاي فعاليت خود را دارد تركيب نيروي انساني شركت بر اساس ميزان تحصيلات پرسنل ان طبق نمودار ذيل می‌باشد:

http://www.mahabsamen.ir